Sajini Wijethilaka

Grade 06 (නොවැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Thursday 4.45pm-6.45pm )( Saturday 12.00pm-2.00pm

Grade 07 (නොවැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Monday 7.15pm-9.15pm

Grade 08 (නොවැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Saturday 2.00pm-4.00pm

Grade 09 (නොවැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Saturday 10.00am-12.00pm

Grade 10 (නොවැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Saturday 4.00pm-6.00pm

Grade 06 (දෙසැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Thursday 4.45pm-6.45pm )( Saturday 12.00pm-2.00pm

Grade 07 (දෙසැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Monday 7.15pm-9.15pm

Grade 08 (දෙසැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Saturday 2.00pm-4.00pm

Grade 09 (දෙසැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Saturday 10.00am-12.00pm

Grade 10 (දෙසැම්බර් මාසය)

1500 LKR

Saturday 4.00pm-6.00pm