Anjana Wickramasinghe

2024 Grade 06 (ජනවාරි මාසය)

800 LKR

Tuesday 8.00 pm

2024 Grade 07 (ජනවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.30pm-8.00pm

2024 Grade 08 (ජනවාරි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 8.30pm-10.00pm

2024 Grade 09 (ජනවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.00pm - 7.45pm

2024 Grade 10 (ජනවාරි මාසය)

1200 LKR

Monday 5.30pm-7.00pm

2024 Grade 11 (ජනවාරි මාසය)

1300 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm

2023 Grade 11 (ජනවාරි මාසය)

1300 LKR

Theory Monday 10.30pm- 12.00pm , Theory + Speed revision Monday 9.00pm-10.30pm,

Speed Revision Program (ජනවාරි මාසය)

800 LKR

Monday @ 9.00-10.30 pm

2024 Grade 06 (පෙබරවාරි මාසය)

800 LKR

Tuesday 8.00 pm

2024 Grade 07 (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.30pm-8.00pm

2024 Grade 08 (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 8.30pm-10.00pm

2024 Grade 09 (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.00pm - 7.45pm

2024 Grade 10 (පෙබරවාරි මාසය)

1200 LKR

Monday 5.30pm-7.00pm

2024 Grade 11 (පෙබරවාරි මාසය)

1300 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm

2023 Grade 11 -May O/L (පෙබරවාරි මාසය)

1300 LKR

Theory Monday 10.30pm- 12.00pm , Theory + Speed revision Monday 9.00pm-10.30pm

2024 Grade 06 (මාර්තු මාසය)

800 LKR

Tuesday 8.00pm

2024 Grade 07 (මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.30pm-8.00pm

2024 Grade 08 (මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Wednesday 8.30pm-10.00pm

2024 Grade 09 (මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.00pm - 7.45pm

2024 Grade 10 (මාර්තු මාසය)

1200 LKR

Monday 5.30pm-7.00pm

2024 Grade 11 (මාර්තු මාසය)

1300 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm

2023 Grade 11 (මාර්තු මාසය) May O/L

1300 LKR

Theory Monday 10.30pm- 12.00pm , Theory + Speed revision Monday 9.00pm-10.30pm

විචාර පාඨමාලාව | සිද්ධාන්ත පන්තිවල දරුවන් සඳහා

700 LKR

2023/24 Grade 11

විචාර පාඨමාලාව | නවක සිසුන් සඳහා

1500 LKR

2023/24 Grade 11

2024 Grade 06 ( අප්‍රේල් මාසය)

800 LKR

Tuesday 8.00pm

2024 Grade 07 ( අප්‍රේල් මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.30pm-8.00pm

2024 Grade 08 ( අප්‍රේල් මාසය)

1000 LKR

Wednesday 8.30pm-10.00pm

2024 Grade 09 ( අප්‍රේල් මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.00pm - 7.45pm

2024 Grade 10 ( අප්‍රේල් මාසය)

1200 LKR

Monday 5.30pm-7.00pm

2024 Grade 11 ( අප්‍රේල් මාසය)

1300 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm

2023 Grade 11 May O/L ( අප්‍රේල් මාසය)

1300 LKR

Theory Monday 10.30pm- 12.00pm , Theory + Speed revision Monday 9.00pm-10.30pm

2023 Grade 11(විචාර පාඨමාලාවේ සිසුන් සඳහා) | සිද්ධාන්ත පන්තිය

500 LKR

May O/L

2024 Grade 06 ( මැයි මාසය)

800 LKR

Tuesday 8.00pm

2024 Grade 07 ( මැයි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.30pm-8.00pm

2024 Grade 08 ( මැයි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 8.30pm-10.00pm

2024 Grade 09 ( මැයි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.00pm - 7.45pm

2024 Grade 10 ( මැයි මාසය)

1200 LKR

Monday 5.30pm-7.00pm

2024 Grade 11 ( මැයි මාසය)

1300 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm

Grade 06 (ජුනි මාසය)

800 LKR

Tuesday 8.00pm

Grade 07 (ජුනි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.30pm-8.00pm

Grade 08 (ජුනි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 8.30pm-10.00pm

Grade 09 (ජුනි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 6.00pm - 7.45pm

Grade 10 (ජුනි මාසය)

1200 LKR

Monday 5.30pm-7.00pm

Grade 11 (ජුනි මාසය)

1200 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm