Kamal Vithana

2024 Grade 06 (ජනවාරි මාසය)

800 LKR

Wednesday 5.15 pm

2024 Grade 07 (ජනවාරි මාසය)

1000 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm

2024 Grade 08 (ජනවාරි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 7.00pm-8.30pm

2024 Grade 06 (පෙබරවාරි මාසය)

800 LKR

Wednesday 5.15pm-6.45pm

2024 Grade 07 (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm

2024 Grade 08 (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 7.00pm-8.30pm

2024 Grade 06 ( මාර්තු මාසය)

800 LKR

Wednesday 5.15pm-6.45pm

2024 Grade 07 ( මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Monday 7.00pm-9.00pm

2024 Grade 08 ( මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Wednesday 7.00pm-8.30pm

2024 Grade 06 ( අප්‍රේල් මාසය)

800 LKR

Wednesday 5.15pm-6.45pm

2024 Grade 08 ( අප්‍රේල් මාසය)

1000 LKR

Wednesday 7.00pm-8.30pm

2024 Grade 06 ( මැයි මාසය)

800 LKR

Wednesday 5.15pm-6.45pm

2024 Grade 08 ( මැයි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 7.00pm-8.30pm

Grade 06 (ජුනි මාසය)

800 LKR

Wednesday 5.15pm-6.45pm

Grade 08 (ජුනි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 7.00pm-8.30pm